LATIHAN INTEGRASI BERDASARKAN BUKU TEKS MATEMATIK 6B
LATIHAN INTEGRASI BERDASARKAN BUKU TEKS MATEMATIK 6B Hup Lick 合力 SJKC Books Johor Bahru (JB), Malaysia Supplier, Suppliers, Supply, Supplies | Edustream Sdn Bhd
RM 4.90
SKU: 9789674566937
2 in stock
*根据UPSR方式出题
*内附完整答案分析
 
《跟着课文走 全技能综合练习》系列共有华文、马来文、英文、数学和科学五个科目,是合力出版(马)有限公司为4、5和6年级的学生编写的全新作业。本系列以“综合”为基调:语文科方面,此系列综合了课文预习及深究、理解、书写及语文知识;数理科方面,则综合了试卷一和试卷二的出题方式。
 
通过使用《跟着课文走 全技能综合练习》,学生既能巩固学习基础,又能早日摸透UPSR格式,一举两得,以期在考场上稳操胜券,金榜题名。
 
《跟着课文走 全技能综合练习》系列,一书出击,8A在握。
Switch To Desktop Version