FUN LEARNING ZHONG KAI 3B
FUN LEARNING ZHONG KAI 3B Gemilang 嘉阳 SJKC Books Johor Bahru (JB), Malaysia Supplier, Suppliers, Supply, Supplies | Edustream Sdn Bhd
RM 3.00
SKU: 76010
1 in stock
 
习写中楷的三“正”
-身要坐正
-簿要方正
-笔要执正
 
誊录中楷应注意的事项
四“必须”
*必须用毛笔。
*必须用楷书,笔法正确。
*必须依照次序横写,不调动。
*必须保持整洁,用墨均匀。
四“不”
*不用铅笔或记号笔。
*不写繁体字。
*不写错字,依照题目指定的字,注意笔画。
*写错时,不剪贴,不用涂改液,不写在纸张背面。
 
Switch To Desktop Version